Công trình giá kệ

Các công trình giá kệ tiêu biểu,giá kệ chứa hàng nhà kho,khung chứa hàng,xe đẩy hàng,sàn kệ công nghiệp...là các sản phẩm mà Vinarack đã cung cấp cho nhiều công ty,xí nghiệp trong và ngoài nước

 1. Kệ chứa hàng Datalogic

  Kệ chứa hàng Datalogic

  Vinarack vừa nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống nâng cấp giá kệ để hàng vào ngày 15/05/2011
 2. Kệ Chứa Hàng Rohto Việt Nam

  Kệ Chứa Hàng Rohto Việt Nam

  Vinarack và Rohto Mentholatum Việt Nam vừa nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống giá kệ để hàng pallet công nghiệp vào ngày 09/05/2011.
 3. Giá Kệ Trung Tải UNT(Campuchia)

  Giá Kệ Trung Tải UNT(Campuchia)

  Vinarack và Tập đoàn UNT(Cambodia) tiến hành bàn giao hệ thống kệ chứa hàng Medium Duty Racking cho tổng kho phân phối hàng hóa tại Campuchia
 4. Giá Kệ Chứa Pallet-Supor VN

  Giá Kệ Chứa Pallet-Supor VN

  Giá Kệ Chứa Pallet Supor VN Vinarack và Supor Việt Nam vừa nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống giá kệ chứa hàng của dự án Kho Nguyên liệu & kho thành phẩm với 2 loại giá kệ Selective Pallet Racking và Drive –In Pallet Racking vào ngày 24/09/2011
gotop