1. Shelving light industry/ Kệ công nghiệp nhẹ

  Shelving light industry/ Kệ công nghiệp nhẹ

  Shelving light industry 100-300kg / layer, height, length flexible, removable quick, compact, lightweight and easy to move.
 2. Protective wire mesh

  Protective wire mesh

  Steel mesh protected with mesh shapes square, rectangular, diamond ... design combines solid steel fence bracket, work flexibility.
 3. Kệ phụ tùng thay thế

  Kệ phụ tùng thay thế

  Kệ phụ tùng thay thế lưu trữ tổng hợp với các tính năng vượt bậc, dễ phân loại phụ tùng, thúc đẩy quá trình kiểm tra, bảo lưu nhanh chóng và hiệu quả.
 4. Giá kệ kho vận

  Giá kệ kho vận

  Giá kệ kho vận với khả năng nhập xuất linh hoạt, mật độ lưu trữ pallet hàng lớn, ứng dụng nguyên lý đẩy vào tiết kiệm thời gian cho cả quy trình lưu kho vận